Profesionalna led rasvjeta

DECO

DECO je ugradbena svjetiljka kružnog oblika pretežitodekorativne namjene, sa bezbroj mogućnosti za primjenu. Proizvodi se u snagamaod 5W i 10W. LED svjetiljke snage 5W kao izvor svjetlosti imaju PCB ploče saHigh power diodama, dok se za svjetiljke snage 10W koriste COB čipovi. U obaslučaja radi se o izvorima velike svjetlosne efikasnosti. Optički blok jezaštićen difuzorom od matiranog stakla.

Jednostavan način montaže ovih svjetiljki, pomoću elemenataza fiksiranje, omogućava njihovu rasprostranjenu primjenu i ugradnju urazličite tipove materijala. Primjenjiva je svuda kao direktna zamjena zaugradbenu žarulju sličnih dimenzija bez ikakvih izmjena na postojećojinstalaciji osvjetljenja. Zahvaljujući malom promjeru Ø90 mm nezaobilazna je udekoraciji i diskretnom naglašavanju spuštenih plafona, kuhinjskih elemenata,zona iznad regala i polica, ogledala. Namijenjena je za upotrebu kako ustambenim, tako i u javnim objektima, prodajnim, poslovnim i industrijskimprostorima.

MIDI

MIDI je kompaktna LED svjetiljka ugradbenog karaktera kojase zahvaljujući tankom obodu diskretno integrira u plafon. Kućište svjetiljkeje sačinjeno od aluminija, svjetlosni izvor čine LED High power diodepostavljene na kružnoj PCB ploči izuzetno visoke svjetlosne učinkovitosti. Ovesvjetiljke osiguravaju ujednačenu i jasnu osvijetljenost u svim pravcima, aupotrebom specijalnog staklenog mat difuzora sprečava se efekt blještanja kao ištetan utjecaj svjetlosti na oko korisnika.

Njihova primjena pri osvjetljenjuzadovoljava širok spektar različitih aktivnosti što je čini pogodnom zaupotrebu u svim stambenim prostorijama. Savršen je izbor i za urede, hodnike,čekaonice, salone, radionice, prodavaonice, butike, garderobe, kabine,restorane, školske i dječje ustanove. Predviđena je za montažu u spuštenimonolitni gips-karton ili amstrong plafon.

HYPER

HYPER je ugradbeni tip svjetiljke kružnog oblika kojiinterijeru daje određenu notu elegancije i upečatljivosti. LED High power diodena kružnoj PCB ploči su izvor svjetlosti, a matirani stakleni difuzor kojištiti optički pribor, proizvodi ujednačeno i precizno svjetlo u svim pravcima.Zbog svojih dimenzija, izbora snaga i kvalitetnog aluminijskog kućišta kojeosigurava vrhunsko hlađenje,

HYPER predstavlja efikasan i pouzdan izvorsvjetlosti. Koristi se kao višenamjensko rješenje rasvjete za različiteprostore, između ostalog: ordinacije, konferencijske sale, urede, banke,učionice, sale za sastanke…

TITAN

TITAN je po promjeru najveći model svjetiljke iz grupe ugradbenihkružnih svjetiljki, s ponuđenom snagom i do 40W. Optički pribor sa High powerdiodama na PCB ploči i difuzor od mliječnog stakla je projektiran tako da efektblještanja svodi na minimum.

Zbog svojih dimenzija i snage predstavlja pouzdanizvor ujednačene svjetlosti pa se preporučuje i za prostore većih površina,sale za sastanke, amfiteatre, učionice, ordinacije, urede, banke, industrijskeobjekte itd. Vidljivi obodni prsten je moguće plastificirati u boji po željiklijenata što dodatno pogoduje vizualnom uklapanju u različite tipove interijera.

QUADRO

Quadro je ugradbena zaokretna svjetiljka u crnom četvrtastomkućištu sa jednim svjetlosnim izvorom. Ovaj model LED reflektora ima zaistarasprostranjen spektar primjene, jer njegovo tehničko rješenje omogućavausmjeravanje izvora svjetlosti pod bilo kojim uglom po vašem izboru u svakomtrenutku.

Izvor svjetlosti ovog spot reflektora je COB čip koji je saoptičkim dodacima smješten u neovisno aluminijsko kućište. Efikasno hlađenje jeosigurano preko hladnjaka izrađenog od ekstrudiranog aluminijskog profila čimese ostvaruje trajnost, postojanost i održanje svjetlosnog toka svjetiljke.Jednostavna ugradnja u sve tipove spuštenih plafona, visokaefikasnost, ekonomska isplativost, dug životni vijek, mogućnost rotacije,sofisticiran minimalistički dizajn, predstavljaju samo neke od prednosti priizboru ovog proizvoda.

Osim u stambenim, ugostiteljskim i komercijalnimobjektima, ovako stilizirana svjetiljka se koristi kao dekorativna i efektnarasvjeta i u svim drugim prostorima javne namjene.

QUADRO DUO

QUADRO DUO svjetiljka iz serije QUADRO, predstavljaugradbeno zaokretnu svjetiljku u crnom četvrtastom kućištu sa dva svjetlosnaizvora, koji se mogu rotirati u željenim pravcima. Osmišljena je tako da ujednomože proizvoditi opće i naglašeno osvjetljenje zavisno od potreba u prostoru.Optički blok čine dva COB čipa sa odsijačima, smještena udva posebna aluminijska kućišta sa mogućnošću rotacije svakog pojedinačno.

Pored kvalitetnog, ujednačenog I usmjerenog osvjetljenja, ovaj model kombiniraatraktivan izgled sa lakoćom ugradnje i održavanja, uz visokokvalitetnekomponente koje osiguravaju dug životni vijek proizvoda.

QUADRO DUO model se smatra višenamjenskim, jer je jednakoprimjenjiv u interijerima u stilu industrijskog dizajna, ali se veoma dobrouklapa i u prostore opremljene u minimalističkom duhu.

QUADRO TRIPLE

QUADRO TRIPLE u crnom četvrtastom kućištu i s tri spotreflektora ugradbeno-zaokretnog tipa, predstavlja pravi izbor rasvjete za svevrste spuštenih plafona. Izvor svjetlosti predstavljaju tri COB čipa koji su sapratećim optičkim dodacima smješteni u ekstrudirana aluminijska kućišta, kojase zahvaljujući primijenjenoj tehnologiji izrade mogu usmjeravati u potpunonezavisnim pravcima.

Zbog svoje izuzetne efikasnosti, mogućnosti promjeneusmjerenja, estetike, jednostavne montaže i dugom vijeku trajanja, onapredstavlja pristupačno, pouzdano i fleksibilno rješenje.Svjetiljke iz serije QUADRO nude širok spektar opcija zakreiranje svjetlosnih scena i ambijenata, omogućavajući vizualno izdvajanjeodređenih elemenata radi postizanja željenih vizualnih efekata.

QUDARO TRIPLE sa svojim besprijekornim osvjetljenjem iimpresivnim estetskim faktorom je namijenjen za sve vrste poslovnih, prodajnih,stambenih, izložbenih i ugostiteljskih objekata.

FLASH IN

FLASH IN je visokokvalitetni ugradbeno rotacijski spotreflektor sa kružnim nosačem koji omogućava jednostavnu i brzu ugradnju u svetipove spuštenih plafona.Kompaktno aluminijsko kućište ima mogućnost rotacije u dvasmjera, za 90° po vertikalnoj osi uz pomoć specijalno dizajniranog lučnog kliznogdržača, i 360° po horizontalnoj osi upotrebom dodatnog rotacijskog prstenaunutar kružnog nosača. Samim tim je omogućena manipulacija svjetlosnim snopom ubilo kojem pravcu i naglašavanje određenog elementa u prostoru, a u kombinacijiviše svjetiljki, kreiranje različitih svjetlosnih efekata.

Kućište reflektora po svom dizajnu pripada obitelji šinskihFLASH reflektora, koji se odlikuju kvalitetnim rebrastim hladnjakom osmišljenimtako da efikasno snižava radnu temperaturu, produžava radni vijek i održavakonstantnost svjetlosnog fluksa tokom protoka vremena. Optički sklop čini COBčip velike svjetlosne efikasnosti sa izborom različitih odsijača zausmjeravanje svjetlosnog snopa.FLASH IN reflektor pogodan je za osvjetljenje u prostorimakoji zahtijevaju naglašavanje određenih elementa interijera, a to su svakakosvi prodajni i izložbeni prostori. Može predstavljati samostalni izvorsvjetlosti u jednom prostoru, ali se može kombinirati i sa drugim tipovimasvjetiljki, poput šinskih reflektora ili downlighter-a iz našeg asortimana.

Uzimajući u obzir činjenicu da svjetlosni efekti mogu promijeniti čitavdoživljaj prostora, vizualno ga proširujući ili pak smanjujući, rasvjeta saovakvim performansama pruža korisniku pogodnost da podešava osvjetljenje uskladu sa svim promjenama i potrebama u prostoru.

SOLIGHT X

SOLIGHT X seriju ugradbenih LED panela čine svjetiljkerazličitih dimenzija, kreiranih sa ciljem da se svojim modernim dizajnom čistihlinija idealno uklope u svaki primijenjeni prostor.Izvor svjetlosti čine LED Hi-power diode na trakastim PCBpločama, postavljene po obodu aluminijskog rama, kako bi se dobila difuznorasprostranjena svjetlost. Optički pribor čini termoplastični polimerpolimetilmetakrilat (PMMA) debljine 5,5mm i njegovom primjenom se osiguravaprovidnost (90%-95%) i sjajan završni rezultat, dimenzionalna stabilnost,tvrdoća, otpornost na grebanje, odlična otpornost na sunčeve zrake (UVzračenje), ali i zaštita od neugodnog blještanja.

Pored navedenog, bitna odlikaovog materijala jest i njegova postojanost, jer ne mijenja sastav i strukturutokom godina korištenja, za razliku od drugih primijenjenih materijala nasličnim proizvodima drugih proizvođača. Aluminijski okvir svjetiljke jetehnički osmišljen tako da pored odlične konstruktivne stabilnosti (što čestonije slučaj sa konkurentima), da i posebnu notu samom izgledu svjetiljke.Zahvaljujući svojim izuzetnim optičkim svojstvima kojimapruža ravnomjernu raspodjelu svjetlosti, paneli iz ove serije predstavljajusavršen izbor rasvjete za prostorije u kojima se duže boravi jer se njihovomprimjenom ne opterećuje oko korisnika, a samim tim se svaki višesatni boravakčini ugodnijim i olakšava obavljanje različitih djelatnosti, poput rada naračunalu.

Veoma niska potrošnja energije i dug radni vijek predstavljaju jošneke od glavnih odlika ovih ekološki čistih proizvoda.S obzirom da se proizvode u više različitih dimenzijakvadratne ili pravokutne forme, kao i različite snage, SOLIGHT X predstavljajuprvi izbor u odabiru rasvjete za prostore poput školskih i poslovnih objekata,stambenih zgrada, hotela, restorana, zdravstvenih ustanova, apoteka,konferencijskim objektima… SOLIGHT X paneli se mogu ugrađivati u sve tipovemonolitnih gipsanih ili raster spuštenih stropova. Za ugradnju u monolitne spuštenestropove je konstruiran specijalni dodatak, odnosno adapter za ugradnju u gips.

LITE X PANEL

LITE X panel je serija ugradbenih LED panela II klasenamijenjenih širokom korisničkom tržištu koji se svojim završnim dizajnomnenametljivo uklapaju u sve interijere. Predviđeni su za primjenu u raznimtipovima objekata, neovisno o tome radi li se o prostorijama u kojima se dužeili kraće boravi.Izvor svjetlosti su LED diode na trakastim PCB pločama.

Optički pribor čini opal difuzor od polistirola debljine 3mm, koji omogućavaujednačeno rasprostranjenu svjetlost i efekt blještanja svodi na minimum, štopogoduje ugodnijem boravku i radu u prostorijama.Dostupni su u okruglom i četvrtastom obliku, različitihdimenzija i snaga, a sama ugradnja je i više nego jednostavna, uz pomoćelemenata za fiksiranje, u bilo koji tip spuštenih plafona. Dodatni pribor uslučaju primjene LITE X panela dimenzija 595x595mm u monolitni gipsani plafončini poseban ugradni adapter. LITE X ispunjava potrebe za generalnimosvjetljenjem uz znatnu cjenovnu uštedu, pa je čest izbor među korisnicima.

Pogodan je za primjenu u svim stambenim prostorijama, uredima, prodajnimobjektima, pomoćnim prostorijama...

TANK LIGHT

Ugradbeni industrijski raster TANK LIGHT predstavljasvjetiljku čija je prvenstvena namjena osvjetljenje objekata sa visokimkorisnim prostorom. TANK LIGHT pripada grupi modularnih sistema, a ovisno odnamijene i potrebe prostora mogu se spajati 2, 3 ili 4 modula u jedan sistem.Kućište je izrađeno od ekstrudiranog aluminija sa snažnim hladnjakom. Izvorsvjetla čine visoko efikasne LED diode na PCB ploči. Dodatno usmjeravanje sevrši preko visokokvalitetne optike od PMMA materijala.

Ovaj tip reflektora zbogsvog specifičnog dizajna, izdržljivosti i funkcionalnosti nalazi primjenu kakou zatvorenim, tako i u otvorenim prostorima - nadstrešnicama benzinskihstanica, auto salonima, autobusnim stanicama, kao tehničko osvjetljenje, uholovima većih trgovinskih centara i u drugim salama sa velikim visinamastropa. Mogućnosti ove svjetiljke su gotovo neograničene.

MOONLIGHT Y

MOONLIGHT Y ugradbena svjetiljka pripada seriji dekorativnihMoonlight svjetiljki. Ona svakako zadovoljava opće potrebe za osvjetljenjembilo kojeg unutrašnjeg prostora. Svjetlo koje daje nije direktno, već difuzno,tako da osigurava ravnomjernu distribuciju svjetla ne praveći tamne „mrlje“ uprostoru. Kućište ove svjetiljke je sačinjeno od ekstrudiranog aluminija. Svjetiljkasadržava opal polikarbonantni difuzor sa zaštitom od UV zračenja.

Zbog svojejednostavne i brze montaže, može biti ugrađena u sve tipove stropova. MOONLIGHTY kreira linijsko osvjetljenje svojim elegantnim dizajnom i visokim nivoom osvijetljenosti.Izrađuje se u više dimenzija i pogodna je za primjenu u prodajnim, poslovnim ijavnim prostorima, privatnim prostorijama...

URAGAN Y

URAGAN Y je ugradbeni tip LED rastera iz iste obiteljisvjetiljki. Izvor svjetlosti čine četiri LED cijevi T8 od 9W s aluminijskimhladnjakom. Samo kućište svjetiljke je načinjeno od crnog hladno valjanog limai plastificirano u bijelu boju. Napajanje LED cijevi se ostvaruje uz pomoćcentralnog neovisnog LED drivera. LED cijevi su osigurane od pregrijavanjaprimjenom aluminijskih hladnjaka, čime se osigurava puno kvalitetnije hlađenjeLED diode i sporije opadanje svjetlosnog fluksa, što mu daje veliku prednostusporedno sa sličnim asortimanom drugih proizvođača.

Optički pribor je izrađensa duplo paraboličnim površinama od rebrastog aluminijskog lima sa visokimsjajem, čime se osigurava ravnomjernost, maksimalna svjetlosna efikasnost iiskoristivost. Pored navedenog, ono što ga stavlja u prvi plan je svakako ifaktor sigurnosti, jer cijevi rade na niskom naponu (do 60V). Sa 50% uštedeenergije u odnosu na uobičajene fluo rastere, on predstavlja njihovu idealnuzamjenu.Najčešća primjena ovih svjetiljki je u prostorimanamijenjenim općem osvjetljenju, poput objekata javne namijene, poslovnimprostorima, zdravstvenim i školskim ustanovama…

Ovaj model sa svojom visokomprilagodljivošću i dizajnom, uklopiv je u sve tipove ugradbenih stropova, jer neprimjetnoprati liniju stropa i tavanica, te pruža efikasan i pouzdan izvor osvjetljenja.

LEONE MEDIC IN

LEONE MEDIC IN pripada seriji ugradnih profesionalnihsvjetiljki koje zadovoljavaju sve potrebe za općim osvjetljenjem prostorija saposebnim zahtjevima po pitanju visokog stupnja zaštite, načina održavanja ikvalitete distribucije svjetlosti. Tijelo svjetiljke je hladno valjani čeličnilim, plastificiran u bijelu boju sa visoko kvalitetnim površinskim premazomotpornim na djelotvorne tvari iz sredstava za čišćenje i dezinfekciju.Ovaj tip svjetiljke opremljen sa LED High power diodama kaoizvorom svjetlosti i difuzorom od termoplastičnog polimera polimetilmetakrilata(PMMA) izuzetnih optičkih svojstava, spada u usmjerene svjetiljke za unutrašnjuupotrebu koji je namijenjen prvenstveno za medicinske prostorije.

Model LEONE MEDIC IN garantira ravnomjerno i ujednačenorasprostiranje svjetlosti koja ne opterećuje oko korisnika, osiguravajući pritom maksimalnu uštedu energije, kvalitetan nivo osvjetljenja sa zaštitom odblještanja, kao i veoma visok indeks prikaza boja.Navedene radne karakteristike su od velikog značaja zaprostore sa specifičnim uvjetima kojima je ova svjetiljka namijenjena, a to suprije svega čiste sobe definirane posebnim standardima i zahtjevima po pitanjutehničke opremljenosti.

Ovakav način profesionalne rasvjete najčešće se koristiu prostorijama bolnica i zdravstvenih ustanova, operacijskim centrima, specijaliziranimlaboratorijima, industriji prehrane, kemije i farmaceutske industrije, u zonamagdje su prisutna velika isparavanja i visoke temperature. Ugradnja je krajnjejednostavna u sve tipove modularnih stropova, uključujući i poseban model saCLIP IN sistemom za limene stropove, što je čini mobilnom i omogućava lako premještanjena drugu poziciju. Za monolitne gipsane stropove je osiguran specijalni ugradbeniadapter.

CLASSIC

CLASSIC je model svjetiljke kružnog oblika sa nadgradnimnosačem koji dodatno proširuje spektar namijene i čini ugradnju ovog proizvodakrajnje jednostavnom. Dimenzije nadgradnog nosača iznose u promjeru Ø280mm,145mm u visini, i uz njegovu upotrebu svjetiljka dobije sasvim drugačiju formu. Nadgradni nosač načinjen od lima plastificira se u boji po želji klijenta, štododatno pogoduje vizualnom uklapanju u razne tipove interijera.

Svjetlosni izvor CLASSIC modela predstavlja svjetiljka kružnog oblika iz grupedownlighter-a, promjera Ø230mm sa kućištem i hladnjakom od aluminija koji osiguravaefikasno hlađenje. LED High power diode izuzetno visoke svjetlosne efikasnostipostavljene su na kružnoj PCB ploči sa difuzorom od mliječnog stakla koji svodiefekt blještanja na minimum. Ovaj tip nadgradne svjetiljke, namijenjengeneralnom osvjetljenju, pruža veliki izbor rješenja za stvaranje željenogambijenta u prostorima različitih namjena. Posebno se preporučuje jer se njenomprimjenom rješava problematika prostora u kojima, iz tehničkih razloga, nijemoguće koristiti drugačiji tip rasvjete (rekonstrukcija starih objekata,betonske tavanice i sl).

SOLIGHT Y

LED paneli prve klase iz serije SOLIGHT Y spadaju unadgradni tip svjetiljki elegantnog oblika, čijom se primjenom unosi toplina umoderne i sterilne prostore. Kao i sve svjetiljke iz serije SOLIGHT,predstavljaju izbor najkvalitetnijeg osvjetljenja za prostorije u kojima jepredviđen duži boravak i rad, jer pružaju ravnomjernu raspodjelu difuzne svjetlostikoja ne opterećuje vid.Izvor svjetlosti po obodu aluminijskog okvira čine LEDHi-power diode na trakastim PCB pločama.

Optički pribor čini polimetilmetakrilat (PMMA) debljine 5,5mm i njegovom primjenom se osigurava odličnaotpornost na sunčeve zrake (UV zračenje), zaštita od neugodnog blještanja, prozirnost(90%-95%) i sjajni finiš, dimenzionalna stabilnost, tvrdoća, otpornost nagrebanje i što je najvažnije postojanost jer ne mijenja sastav i strukturutokom godina korištenja, za razliku od drugih materijala primijenjenih nasličnim proizvodima konkurenata.Aluminijski okvir same svjetiljke je odlične konstruktivnestabilnosti, dok je okvir za nadgradnu montažu od lima visoke čvrstoće koji jemoguće plastificirati u boji po želji klijenta.SOLIGHT Y spada u grupu višenamjenskih nadgradnih svjetiljkizbog mogućnosti brze i jednostavne montaže na sve tipove stropova.

Bitna prednost u slučaju naknadnih promjena u interijeru je mogućnost upotrebe istihi kao ugradnih (za raster plafon) jednostavnim uklanjanjem nadgradnog nosača,što ujedno osigurava njihovu neograničenu primjenu u različitim vrstamaobjekata i prostorija.Idealan su tip osvjetljenja u obiteljskim objektima, uredskimi drugim poslovnim prostorima, školskim objektima, salama, zdravstvenimustanovama, ljekarnama, objektima ugostiteljstva.

LITE Y PANEL

LITE Y panel spada u II klasu LED panela nadgradnog tipakoji predstavljaju efikasno i ekonomično rješenje. LED diode na trakastim PCBpločama, postavljene po obodu aluminijskog okvira, čine svjetlosni izvor i saoptikom od polistirola debljine 3mm daju difuzno rasprostranjenu svjetlost, štoboravak i rad u prostorijama sa ovim tipom rasvjete čini ugodnim.

Mogućnost nadgradne montaže čini ovaj tip svjetiljkemultifunkcionalnim, a jednostavan i sveden dizajn u okruglom ili četvrtastomobliku pogoduje uklapanju u sve vrste interijera.Različitih su dimenzija i snaga, a sama montaža je brza ilaka na stropne, zidne ili druge elemente.

LITE PANEL Y svojim karakteristikamazadovoljava opće potrebe za osvjetljenjem uz mali utrošak energije i znatnucjenovnu uštedu. Primjenjuje se kao rasvjeta za kućanstva, poslovne iindustrijske prostore, prodajne objekte, hodnike zgrada i sve druge vrstepomoćnih prostorija.

URAGAN X

URAGAN X je nadgradna svjetiljka iz obitelji LED rastera sačetiri LED cijevi u kućištu od crnog hladno valjanog lima, ukupne snage 36W.URAGAN X predstavlja najekonomičniju zamjenu za dosadašnješiroko rasprostranjene obične rastere, jer se dobije daleko kvalitetnijeosvjetljenje sa 50% manje utrošene energije. Pored energetske efikasnosti onošto izdvaja ovu svjetiljku u odnosu na sličan tip svjetiljki konkurentskihproizvođača su LED cijevi opremljene aluminijskim hladnjakom koji osiguravakvalitetnije hlađenje LED diode, a samim tim i sporije opadanje svjetlosnogfluksa. LED cijevi T8 rade na niskom naponu do 60V zbog sigurnosti, koja sepostiže upotrebom nezavisnog centralnog LED drivera koji se nalazi u kućištusvjetiljke i napaja sve četiri LED cijevi.

Izrađen sa duplo paraboličnimpovršinama optički pribor čine odsijači od rebrastog aluminijskog lima savisokim sjajem, čime se osigurava maksimalna svjetlosna učinkovitost iiskoristivost.Način ugradnje je isti kao kod običnih rastera. Ovaj nadgradnimodel dimenzija 600x600x75mm pruža pogodnost nesmetanog montiranja na bilo kojitip stropa što je velika prednost u slučajevima zamjene postojeće rasvjete ilinaknadnog postavljanja na mjesta koja ranije nisu bila predviđena za to.Najčešća primjena ovih svjetiljki je u prostorima javnenamjene, poput školskih sala, učionica, ureda, zdravstvenih ustanova,proizvodnih pogona, hotela, i svim drugim prostorima gdje je neophodnoujednačeno, ravnomjerno i kvalitetno osvjetljenje.

LEONE MEDIC

LEONE MEDIC pripada seriji nadgradnih profesionalnihsvjetiljki namijenjenih osvjetljenju prostorija sa specifičnim tehničkimstandardima u vidu kvalitete distribucije svjetlosti, rigoroznih higijenskihzahtjeva, visokog stupnja zaštite od vanjskih utjecaja i oštećenja.Ispunjavajući tražene norme kućište je napravljeno od hladno valjanog čeličnoglima i plastificirano u bijelu boju sa visoko kvalitetnim površinskim premazomizuzetno otpornim na djelatne tvari iz sredstava za čišćenje i dezinfekciju.Optički blok čine LED High power diode sa difuzorom odtermoplastičnog polimera polimetilmetakrilata (PMMA) izvanrednih optičkihkarakteristika. Svjetiljka garantira ravnomjerno i ujednačeno rasprostiranjesvjetlosti bez sjena i svodi efekt blještanja na minimum.

LEONE MEDIC predstavlja ekonomično i efikasno rješenjepružajući maksimalnu uštedu energije i kvalitetan nivo osvjetljenja sa visokimstupnjem reprodukcije boja. Primjena ovih svjetiljki je u prostorijama saspecifičnim uvjetima rada, a to su prije svega čiste sobe u medicinskim idijagnostičkim centrima, definirane posebnim standardima i zahtjevima popitanju tehničke opremljenosti. Ovakva profesionalna rasvjeta, pored bolnica idrugih zdravstvenih ustanova, najčešće se koristi u specijaliziranimlaboratorijama za razna istraživanja, industriji prehrane, kemije ifarmaceutske industrije, u prostorima sa nestandardnim uvjetima rada. Nadgradnamontaža je jednostavna i laka na svim tipovima stropa.

EXTREME

EXTREME je svjetiljka opće namjene pogodna za primjenu uinterijeru i eksterijeru zahvaljujući upravo svojim tehničkim karakteristikama.U vodonepropusno kućište od sivog polikarbonata (PC) izuzetne čvrstoće susmještene dvije aluminijske LED cijevi. Optički pribor čini prozirni difuzor odpolikarbonata kao poklopac kućišta kroz koji se vrši direktna distribucijasvjetla.Zahvaljujući primjeni ovakvog tipa optičkog sistema ukombinaciji sa LED cijevima, kao svjetlosnim izvorom, omogućeno je osvjetljenjeizuzetne kvalitete sa velikim kutom rasprostiranja svjetla i odličnomreprodukcijom boja u prostoru.

Prednost ove svjetiljke, usporedno skonkurentima, vidi se u korištenju aluminijskog hladnjaka za LED diode, čime sepored efikasnog hlađenja osigurava dugotrajnost i minimalno opadanjesvjetlosnog fluksa tokom perioda korištenja.Ugradnja je brza i jednostavna, nadgradno direktno na stropili na zid, ili sa sistemom vješanja na sajle. Zahvaljujući primijenjenojtehnologiji izrade LED cijevi je jednostavno zamijeniti bez posebne stručnostii bez demontaže kompletne svjetiljke.Zahvaljujući izuzetno visokom stupnju vodootpornosti ivisokom stupnju otpornosti na mehanička oštećenja i udare, svjetiljka je prijesvega predviđena za ekstremne i teške uvjete rada, tako da se čestoupotrebljava i kao vanjska rasvjeta.

Otpornost, efikasnost, ekonomičnost, dugotrajnost su sve onošto je čini pravim izborom za osvjetljavanje hodnika, proizvodnih pogona,željezničkih, autobusnih ili metro stanica, benzinskih stanica, pomoćnihprostorija, skladišta, nadstrešnica, radionica u kojima ima vlage iisparavanja, garaža, itd.

CIKLON

CIKLON je višenamjenska svjetiljka za opću upotrebujednostavnog i praktičnog dizajna. Izvor svjetlosti čine dvije LED cijevi smješteneu limeno kućište zakrivljeno po obodima. Samo kućište je dizajnirano tako daima ulogu odsijača i čini dio optičkog sistema sa ciljem da ravnomjernorasprostire svjetlost i spriječava nepotrebno rasipanje svjetlosti ka gornjim,stropnim površinama. Sam sklop LED cijevi osmišljen je tako da njihovo kućištečini aluminijski hladnjak koji garantira prije svega efikasno hlađenje LEDdioda, a samim tim i dug radni vijek svjetiljke sa minimalnim opadanjemsvjetlosnog fluksa.

Napajanje svjetiljke se vrši uz pomoć centralnog LEDdrivera čime se postiže sigurnost, jer LED cijevi rade na niskom naponu (do60V). Usporedno s klasičnim svjetiljkama s implementiranim neonskim cijevima,primjenom CIKLONA se postiže velika energetska ušteda od čak 50%, a dobije dalekobolje osvjetljenje sa realnim prikazom boja, u odnosu na spomenute.Sasvim je jednostavan za održavanje, a njegova praktičnostvidi se i u mogućnosti montaže na sve tipove stropa i tavanica. Lako i brzo semontira nadgradno ili sistemom vješanja na sajle, ovisno o potrebama uprostoru.

Zahvaljujući samoj izradi svjetiljke LED cijevi je moguće jednostavnoi brzo zamijeniti bez posebne stručnosti.Zahvaljujući prilagodljivosti, jednostavnosti iekonomičnosti koristi se za osvjetljenje raznih vrsta koridora, u industrijskimpogonima, skladišnim prostorima, podrumskim prostorijama stambenih zgrada,garažama zatvorenog tipa...

LED TUBE T8

LED cijevi su ekonomično i ekološko rješenje novegeneracije, koje predstavljaju idealnu zamjenu za klasičnu neonsku cijev.Savršeno sigurne, pouzdane i jednostavne za instalaciju sa veoma niskom radnomtemperaturom, zbog činjenice da se najveći dio upotrebljene struje pretvaradirektno u svjetlost bez velikog rasipanja energije i topline.Napravljene su od materijala koji nisu štetni po okolinu ine sadrže otrovnu živu. Aluminijsko kućište osigurava efikasno i kvalitetnohlađenje LED diode i sporije opadanje svjetlosnog fluksa usporedno skonkurentskim proizvodima. Difuzor svjetlosti je od polikarbonata velikemehaničke čvrstoće.

LED cijevi u potpunosti zamjenjuju fluo i pri tom štede 50%energije uz istu količinu osvjetljenja sa boljim indeksom prikaza boja. Može sesa sigurnošću tvrditi da je ovaj proizvod izuzetne energetske efikasnosti jerosigurava maksimalnu uštedu i visok nivo osvjetljenja.Pravilnom primjenom se garantira sigurnost zahvaljujućiniskom radnom naponu, a činjenica da se montiraju bez prigušnice i starteraolakšava njihovu zamjenu. Prednost pri njihovom izboru je i mogućnostreparacije starih svjetiljki sa fluo cijevima gdje je kućište očuvano,uklanjanjem postojeće instalacije, startera i prigušnica i montažom LED cijevisa driver-om.

Zahvaljujući vrhunskom svjetlosnom učinku upotreba LED cijevije široko rasprostranjena u svim segmentima arhitekture i građevine, za osvjetljenjejavnih i privatnih prostora, industrije, kućanstva, zdravstvenih, školskih iugostiteljskih ustanova, poslovnih i sportskih objekata, skladišnih i garažnihobjekata…

THUNDER

Industrijski raster THUNDER predstavlja svjetiljku saširokim mogućnostima primjene u različitim vrstama objekata, kao što suindustrijski objekti, proizvodne hale, skladišta, maloprodajni objekti itd.Ovaj tip reflektora izdvaja se jedinstvenim industrijskim dizajnom, visokomotpornošću i prilagodljivošću danim uvjetima. Kućište je izrađeno odekstrudiranog aluminija s jakim hladnjakom, što omogućuje izradu ove svjetiljkeu većim snagama i niskom radnom temperaturom.

Izvor svjetla je LED dioda visokesnage na PCB ploči. Distribucija svjetlosti se vrši preko visokokvalitetneoptike od PMMA materijala u različitim kutovima. THUNDER može biti montirandirektno na strop, obješen na sajle ili prilagođen danim uvjetima montaže uobjektu. Mogućnosti ove svjetiljke su gotovo neograničene, a od posebnogznačaja je činjenica da održavanje doslovno ne postoji.

THUNDER RF

Industrijski raster sa sistemom upravljanja predstavljanajnoviji proizvod u velikoj ponudi proizvoda tvrtke Flux Technology.Osluškujući i prepoznajući potrebe svojih klijenata, pogotovo uindustrijsko-proizvodnom sektoru, tvrtka je razvila i implementirala sistembežičnog upravljanja svjetiljkama. Osim mogućnosti upravljanja svjetiljkamaputem računala, kontrola je sa ovim sistemom moguća i preko posebno dizajniranekonzole. Konzolom je moguće daljinski upravljati uključivanjem, isključivanjemi regulacijom jačine osvjetljenja svakog pojedinog rastera ili grupe rastera.

Naredbeovog sistema šalju se putem radio frekvencije (RF), te je obavezna međusobnaoptička vidljivost svih svjetiljki. Ovaj proizvod najveću primjenu nalazi uindustrijskim halama, proizvodnim pogonima i vanjskoj rasvjeti, ali sam sistemdaljinskog upravljanja može biti prilagođen i uspješno implementiran i kada sudruge svjetiljke u pitanju, u uvjetima tzv. „open space“-a, odnosno otvorenogprostora. Ovom tehnologijom povećava se i sam opseg upotrebe svjetiljki pa takosvoju primjenu može naći i u uličnoj rasvjeti, većim ugostiteljskim objektima,osvjetljenju okruženja poslovnih objekata, osvjetljenju javnih površina iparkova itd...

LINEA

Linea je svjetiljka koja je našla primjenu u različitimvrstama objekata, za različite namjene. Kućište ove svjetiljke izrađeno je odekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osigurava tehničke uvjeteza izradu iste u većim snagama. Linea ne posjeduje kućište koje ima uloguodsijača za rasprostiranje svjetlosti, već se to vrši preko visokokvalitetne optikeod PMMA materijala u različitim kutovima.

Smatra se multifunkcionalnom lampom,koja je pogodna za osvjetljenje: industrijskih objekata, visoko paletnihskladišta, prodajnih objekata, za linijska osvjetljenja fasada (IP65), i mnogedruge primjene.

LUNA

LED linijska svjetiljka LUNA, zahvaljujući svom izuzetnomdizajnu i prilagodljivosti ima široki spektar primjene u različitim prostorima- poslovnim objektima, školama, servisnim i proizvodnim pogonima, industrijskimhalama, garažama, skladišnim prostorima, hipermarketima, igraonicama, sportskimcentrima, različitim zatvorenim ili natkrivenim prostorima. Kućište svjetiljkeizrađeno je od ekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osiguravatehničke uvjete za izradu iste u većim snagama.

Samo kućište svjetiljke sunutrašnje strane ima ulogu odsijača za rasprostiranje svjetlosti. Izvorsvjetla su HI-power diode na trakastim PCB pločama, a ovisno o svrsiosvjetljenja prostora, može imati i visoko kvalitetnu optiku od PMMA materijalaza dodatno usmjeravanje. Svjetiljka može biti montirana direktno na strop,obješena na sajle, ali se sistem vješanja može prilagoditi i datim uvjetima uobjektu. Može biti postavljena kao zasebna svjetiljka ili montirana u nizu ulinijski sistem, a izbor snaga i boje svjetla stvara širok opseg primjene usvakom prostoru.

MOONLIGHT X

MOONLIGHT X serija svjetiljki zadovoljava opće potrebe zaosvjetljenjem. Njihov oblik i koncept postavljanja osiguravaju kontinuiranu iravnomjernu distribuciju svjetla, ne praveći time tamne „mrlje“ u prostoru.Kućište ove svjetiljke je izrađeno od ekstrudiranog aluminija. Svjetiljke sadržavajuopal polikarbonantni difuzor sa zaštitom od UV zračenja. Moonlight svjetiljkemogu bit sastavljane i kombinirane u nebrojenim varijantama. Da bi seprilagodili zahtjevima kupaca, specifičnosti određenog prostora i dizajnu osvjetljenja,razvijeno je više tipova ovih svjetiljki - ugradbene, nadgradne i viseće.

Upravo zbog različitih sistema vješanja, ova svjetiljka može bit postavljana nasve tipove i vrste stropa, s tim da viseća MOONLIGHT X svjetiljka ima dodatnumogućnost integracije u linijski sistem vezivanja. Zbog svog jednostavnog,modernog i elegantnog dizajna, idealna je za primjenu u poslovnim i javnimobjektima, prodajnim prostorima, kućama, školama....

RAPIDO

Inovativni LED Line RAPIDO sistem predstavlja budućnost utehnologiji osvjetljenja. Posebnost ovog linijskog sistema pruža mogućnostsastavljanja i kombiniranja modula u bezbroj varijanti linijskog sistemavezivanja, zadovoljavajući sve zahtjeve dizajna i tehnologije osvjetljenja.Kućište je izrađeno od ekstrudiranog aluminijskog profila sa visoko kvalitetnomoptikom od PMMA materijala i više tipova kutova osvjetljenja. Da bi se sa izuzetnomfleksibilnošću prilagodili kompliciranim zahtjevima različitih interijera,razvili smo vezu kanala sa „klik“ spojnicama, 6 različitih tipova optike, kao ikonektore tipa „X“, „T“ i „L“, čime se ostvaruje povezanost linijskog sistemaiz različitih smjerova.

LED Line RAPIDO sistem se instalira znatno brže odsličnih linijskih proizvoda, bez upotrebe dodatnih alata i profesionalneobučenosti. Jednostavna i brza instalacija štedi troškove vremena i rada, jerse sa ovakvim sistemom može uštedjeti i do 65% vremena pri instalacijiusporedno sa ostalim konvencionalnim rješenjima. On predstavlja pravo rješenjepri izboru osvjetljenja zbog mogućnosti instalacije šinskog sistema sarasvjetom. Sve navedene prednosti ovog linijskog sistema čine ga idealnim zaprimjenu u javnim i poslovnim objektima, prodajnim prostorima, industrijskimhalama, skladištima....

CLASSIC

CLASSIC je model svjetiljke kružnog oblika sa nadgradnimnosačem koji dodatno proširuje spektar namijene i čini ugradnju ovog proizvodakrajnje jednostavnom. Dimenzije nadgradnog nosača iznose u promjeru Ø280mm,145mm u visini, i uz njegovu upotrebu svjetiljka dobije sasvim drugačiju formu. Nadgradni nosač načinjen od lima plastificira se u boji po želji klijenta, štododatno pogoduje vizualnom uklapanju u razne tipove interijera.

Svjetlosni izvor CLASSIC modela predstavlja svjetiljka kružnog oblika iz grupedownlighter-a, promjera Ø230mm sa kućištem i hladnjakom od aluminija koji osiguravaefikasno hlađenje. LED High power diode izuzetno visoke svjetlosne efikasnostipostavljene su na kružnoj PCB ploči sa difuzorom od mliječnog stakla koji svodiefekt blještanja na minimum. Ovaj tip nadgradne svjetiljke, namijenjengeneralnom osvjetljenju, pruža veliki izbor rješenja za stvaranje željenogambijenta u prostorima različitih namjena. Posebno se preporučuje jer se njenomprimjenom rješava problematika prostora u kojima, iz tehničkih razloga, nijemoguće koristiti drugačiji tip rasvjete (rekonstrukcija starih objekata,betonske tavanice i sl).

AURA

AURA je dekorativna četvrtasta LED viseća svjetiljka.Predstavlja izuzetno elegantno rješenje za osvjetljenje prostora. Zbog profinjenog,veoma modernog dizajna preporučuje se za dekorativno osvjetljenje prodajnihprostora, svečanih i konferencijskih sala... Svjetlo koje distribuira ova svjetiljkaje difuzno, a ne direktno tako da i bez velike količine lumena osiguravakontinuiranu i ravnomjernu distribuciju svjetla, ne praveći time tamne „mrlje“u prostoru.

Svjetiljka je sačinjena od linijskih modula koji imaju opalpolikarbonantni difuzor sa UV zaštitom. Tijelo svjetiljke je izrađeno odekstrudiranog aluminija. AURA viseću svjetiljku moguće je fiksirati na bilokoji tip stropa putem priključnih elemenata i sajli, što omogućuje visinskopodešavanje po želji klijenta. Ovim tipom svjetiljki stvorena je mogućnostoplemenjivanja svakog prostora vizualno najefikasnijom rasvjetom.

OREOL

OREOL predstavlja tip viseće svjetiljke kružnog oblika.Svjetiljke iz ove serije upotrebljavaju se za opće i kombinirano (direktno,indirektno i lokalno) osvjetljenje. Svojim estetskim, ali itehničko-funkcionalnim karakteristikama OREOL zadovoljava najviše zahtjeveklijenata. Dizajn ujedinjuje mogućnost kreiranja ambijentalnog efekta i povećanstupanj iskorištenja svjetiljke. Tijelo svjetiljke izrađeno je od ekstrudiranogaluminija, plastificiranog u boji prema zahtjevu.

Optički pribor je opalpolikarbonantni difuzor sa UV zaštitom. Zbog svoje lake ugradnje, visećesvjetiljke iz ove serije moguće je montirati na sve vrste stropa.Inkorporacijom LED tehnologije u dekorativan, jednostavan i čist dizajn savisokim nivoom osvjetljenja, OREOL ispunjava sva očekivanja u osvjetljenjujavnih i poslovnih prostorija, prodajnih prostora, svečanih sala, kućanstava...

LINEA

Linea je svjetiljka koja je našla primjenu u različitimvrstama objekata, za različite namjene. Kućište ove svjetiljke izrađeno je odekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osigurava tehničke uvjeteza izradu iste u većim snagama. Linea ne posjeduje kućište koje ima uloguodsijača za rasprostiranje svjetlosti, već se to vrši preko visokokvalitetne optikeod PMMA materijala u različitim kutovima.

Smatra se multifunkcionalnom lampom,koja je pogodna za osvjetljenje: industrijskih objekata, visoko paletnihskladišta, prodajnih objekata, za linijska osvjetljenja fasada (IP65), i mnogedruge primjene.

LUNA

LED linijska svjetiljka LUNA, zahvaljujući svom izuzetnomdizajnu i prilagodljivosti ima široki spektar primjene u različitim prostorima- poslovnim objektima, školama, servisnim i proizvodnim pogonima, industrijskimhalama, garažama, skladišnim prostorima, hipermarketima, igraonicama, sportskimcentrima, različitim zatvorenim ili natkrivenim prostorima. Kućište svjetiljkeizrađeno je od ekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osiguravatehničke uvjete za izradu iste u većim snagama. Samo kućište svjetiljke sunutrašnje strane ima ulogu odsijača za rasprostiranje svjetlosti.

Izvorsvjetla su HI-power diode na trakastim PCB pločama, a ovisno o svrsiosvjetljenja prostora, može imati i visoko kvalitetnu optiku od PMMA materijalaza dodatno usmjeravanje. Svjetiljka može biti montirana direktno na strop,obješena na sajle, ali se sistem vješanja može prilagoditi i datim uvjetima uobjektu. Može biti postavljena kao zasebna svjetiljka ili montirana u nizu ulinijski sistem, a izbor snaga i boje svjetla stvara širok opseg primjene usvakom prostoru.

MOONLIGHT X

MOONLIGHT X serija svjetiljki zadovoljava opće potrebe zaosvjetljenjem. Njihov oblik i koncept postavljanja osiguravaju kontinuiranu iravnomjernu distribuciju svjetla, ne praveći time tamne „mrlje“ u prostoru.Kućište ove svjetiljke je izrađeno od ekstrudiranog aluminija. Svjetiljke sadržavajuopal polikarbonantni difuzor sa zaštitom od UV zračenja. Moonlight svjetiljkemogu bit sastavljane i kombinirane u nebrojenim varijantama. Da bi seprilagodili zahtjevima kupaca, specifičnosti određenog prostora i dizajnu osvjetljenja,razvijeno je više tipova ovih svjetiljki - ugradbene, nadgradne i viseće.

Upravo zbog različitih sistema vješanja, ova svjetiljka može bit postavljana nasve tipove i vrste stropa, s tim da viseća MOONLIGHT X svjetiljka ima dodatnumogućnost integracije u linijski sistem vezivanja. Zbog svog jednostavnog,modernog i elegantnog dizajna, idealna je za primjenu u poslovnim i javnimobjektima, prodajnim prostorima, kućama, školama....

RAPIDO

Inovativni LED Line RAPIDO sistem predstavlja budućnost utehnologiji osvjetljenja. Posebnost ovog linijskog sistema pruža mogućnostsastavljanja i kombiniranja modula u bezbroj varijanti linijskog sistemavezivanja, zadovoljavajući sve zahtjeve dizajna i tehnologije osvjetljenja.Kućište je izrađeno od ekstrudiranog aluminijskog profila sa visoko kvalitetnomoptikom od PMMA materijala i više tipova kutova osvjetljenja. Da bi se sa izuzetnomfleksibilnošću prilagodili kompliciranim zahtjevima različitih interijera,razvili smo vezu kanala sa „klik“ spojnicama, 6 različitih tipova optike, kao ikonektore tipa „X“, „T“ i „L“, čime se ostvaruje povezanost linijskog sistemaiz različitih smjerova.

LED Line RAPIDO sistem se instalira znatno brže odsličnih linijskih proizvoda, bez upotrebe dodatnih alata i profesionalneobučenosti. Jednostavna i brza instalacija štedi troškove vremena i rada, jerse sa ovakvim sistemom može uštedjeti i do 65% vremena pri instalacijiusporedno sa ostalim konvencionalnim rješenjima. On predstavlja pravo rješenjepri izboru osvjetljenja zbog mogućnosti instalacije šinskog sistema sarasvjetom. Sve navedene prednosti ovog linijskog sistema čine ga idealnim zaprimjenu u javnim i poslovnim objektima, prodajnim prostorima, industrijskimhalama, skladištima....

MOONLIGHT Y

MOONLIGHT Y ugradbena svjetiljka pripada seriji dekorativnihMoonlight svjetiljki. Ona svakako zadovoljava opće potrebe za osvjetljenjembilo kojeg unutrašnjeg prostora. Svjetlo koje daje nije direktno, već difuzno,tako da osigurava ravnomjernu distribuciju svjetla ne praveći tamne „mrlje“ uprostoru. Kućište ove svjetiljke je sačinjeno od ekstrudiranog aluminija.

Svjetiljka sadržava opal polikarbonantni difuzor sa zaštitom od UV zračenja. Zbog svojejednostavne i brze montaže, može biti ugrađena u sve tipove stropova. MOONLIGHTY kreira linijsko osvjetljenje svojim elegantnim dizajnom i visokim nivoom osvijetljenosti.Izrađuje se u više dimenzija i pogodna je za primjenu u prodajnim, poslovnim ijavnim prostorima, privatnim prostorijama...

LINEA

Linea je svjetiljka koja je našla primjenu u različitimvrstama objekata, za različite namjene. Kućište ove svjetiljke izrađeno je odekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osigurava tehničke uvjeteza izradu iste u većim snagama. Linea ne posjeduje kućište koje ima uloguodsijača za rasprostiranje svjetlosti, već se to vrši preko visokokvalitetne optikeod PMMA materijala u različitim kutovima.

Smatra se multifunkcionalnom lampom,koja je pogodna za osvjetljenje: industrijskih objekata, visoko paletnihskladišta, prodajnih objekata, za linijska osvjetljenja fasada (IP65), i mnogedruge primjene.

LUNA

LED linijska svjetiljka LUNA, zahvaljujući svom izuzetnomdizajnu i prilagodljivosti ima široki spektar primjene u različitim prostorima- poslovnim objektima, školama, servisnim i proizvodnim pogonima, industrijskimhalama, garažama, skladišnim prostorima, hipermarketima, igraonicama, sportskimcentrima, različitim zatvorenim ili natkrivenim prostorima. Kućište svjetiljkeizrađeno je od ekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osiguravatehničke uvjete za izradu iste u većim snagama. Samo kućište svjetiljke sunutrašnje strane ima ulogu odsijača za rasprostiranje svjetlosti.

Izvorsvjetla su HI-power diode na trakastim PCB pločama, a ovisno o svrsiosvjetljenja prostora, može imati i visoko kvalitetnu optiku od PMMA materijalaza dodatno usmjeravanje. Svjetiljka može biti montirana direktno na strop,obješena na sajle, ali se sistem vješanja može prilagoditi i datim uvjetima uobjektu. Može biti postavljena kao zasebna svjetiljka ili montirana u nizu ulinijski sistem, a izbor snaga i boje svjetla stvara širok opseg primjene usvakom prostoru.

MOONLIGHT X

MOONLIGHT X serija svjetiljki zadovoljava opće potrebe zaosvjetljenjem. Njihov oblik i koncept postavljanja osiguravaju kontinuiranu iravnomjernu distribuciju svjetla, ne praveći time tamne „mrlje“ u prostoru.Kućište ove svjetiljke je izrađeno od ekstrudiranog aluminija. Svjetiljke sadržavajuopal polikarbonantni difuzor sa zaštitom od UV zračenja. Moonlight svjetiljkemogu bit sastavljane i kombinirane u nebrojenim varijantama. Da bi seprilagodili zahtjevima kupaca, specifičnosti određenog prostora i dizajnu osvjetljenja,razvijeno je više tipova ovih svjetiljki - ugradbene, nadgradne i viseće.

Upravo zbog različitih sistema vješanja, ova svjetiljka može bit postavljana nasve tipove i vrste stropa, s tim da viseća MOONLIGHT X svjetiljka ima dodatnumogućnost integracije u linijski sistem vezivanja. Zbog svog jednostavnog,modernog i elegantnog dizajna, idealna je za primjenu u poslovnim i javnimobjektima, prodajnim prostorima, kućama, školama....

RAPIDO

Inovativni LED Line RAPIDO sistem predstavlja budućnost utehnologiji osvjetljenja. Posebnost ovog linijskog sistema pruža mogućnostsastavljanja i kombiniranja modula u bezbroj varijanti linijskog sistemavezivanja, zadovoljavajući sve zahtjeve dizajna i tehnologije osvjetljenja.Kućište je izrađeno od ekstrudiranog aluminijskog profila sa visoko kvalitetnomoptikom od PMMA materijala i više tipova kutova osvjetljenja. Da bi se sa izuzetnomfleksibilnošću prilagodili kompliciranim zahtjevima različitih interijera,razvili smo vezu kanala sa „klik“ spojnicama, 6 različitih tipova optike, kao ikonektore tipa „X“, „T“ i „L“, čime se ostvaruje povezanost linijskog sistemaiz različitih smjerova.

LED Line RAPIDO sistem se instalira znatno brže odsličnih linijskih proizvoda, bez upotrebe dodatnih alata i profesionalneobučenosti. Jednostavna i brza instalacija štedi troškove vremena i rada, jerse sa ovakvim sistemom može uštedjeti i do 65% vremena pri instalacijiusporedno sa ostalim konvencionalnim rješenjima. On predstavlja pravo rješenjepri izboru osvjetljenja zbog mogućnosti instalacije šinskog sistema sarasvjetom. Sve navedene prednosti ovog linijskog sistema čine ga idealnim zaprimjenu u javnim i poslovnim objektima, prodajnim prostorima, industrijskimhalama, skladištima....

FLASH X

FLASH X svjetiljka pripada novoj generaciji šinskihreflektora iz serije FLASH. Posebno dizajnirano kućište izrađeno je odekstrudiranog aluminija. Masivnije i kompletno rebrasto kućište u kombinaciji susavršenim hladnjakom osigurava nižu radnu temperaturu, kao i brže hlađenje odkonvencionalnih kućišta. Svjetiljku karakterizira visoka učinkovitost,ravnomjerna distribucija svjetla, niska potrošnja energije i duži vijektrajanja.

Ovaj reflektor sa više tipova kutova svjetlosnog snopa, predstavljasavršen izbor za široki spektar objekata kao što su galerije, muzeji, trgovine,holovi... Svjetiljka se može okretati oko vertikalne i horizontalne osi. FLASHX se montira na trostepenu monofaznu šinu sa adapterom što osigurava posebnouključivanje ili isključivanje tri zasebne grupe svjetiljki ukoliko je višenjih montirano na jednom šinskom sistemu.

FLASH Y

FLASH Y svjetiljka pripada novoj generaciji šinskihreflektora iz serije FLASH. Masivnije i kompletno rebrasto kućište suvremenogdizajna, izrađeno je od ekstrudiranog aluminija. U kombinaciji sa usavršenimhladnjakom osigurava nižu radnu temperaturu i brže hlađenje. Svjetiljkukarakteriziraju visoka svjetlosna efikasnost, ravnomjerna distribucija svjetla,niska potrošnja energije i duži vijek trajanja. Ovisno  o dizajnu osvjetljenja ili specifičnostiprostora, svjetiljka se isporučuje u različitim varijantama kutova svjetlosnogsnopa. FLASH Y se može okretati oko vertikalne i hotizontalne osi.

Svjetiljkase montira na trostepenu monofaznu šinu sa adapterom što osigurava posebnouključivanje ili isključivanje tri zasebne grupe svjetiljki, ukoliko je višenjih montirano na jednom šinskom sistemu. Sa odličnim prikazom i reprodukcijomboja, jasnim svjetlosnim snopom za postizanje maksimalnog vizualnog utiska,FLASH Y predstavlja najbolji izbor u osvjetljenju prodajnih prostora, galerija,muzeja, sv. sala...

FLASH Z

FLASH Z svjetiljka pripada novoj generaciji šinskihreflektora. Iako ima iste vanjske dimenzije kao FLASH Y, ova svjetiljka imaveće kućište svjetiljke. Jedinstveno, masivno rebrasto kućište izrađeno je odekstrudiranog aluminija. Zahvaljujući usavršenom hladnjaku ovaj reflektor imanižu radnu temperaturu, brže hlađenje, nisku potrošnju energije i duži vijektrajanja. Pored navedenog, ovaj reflektor karakterizira visoka efikasnost,ravnomjerna distribucija svjetla i odlična reprodukcija boja. Svjetiljka semože okretati oko vertikalne osi i biti nagnuta u odnosu na horizontalnuravninu.

FLASH Z se montira na trostepenu monofaznu šinu sa adapterom štoomogućuje uključivanje ili isključivanje tri zasebne grupe svjetiljki na jednomšinskom sistemu. FLASH Z ima naglasak na jakom osvjetljenju u svom velikom,privlačnom pakovanju. Zahvaljujući svom jednostavnom dizajnu, uklapa se unajrazličitija okruženja, poput prodajnih i ugostiteljskih objekata, javnih iliposlovnih prostora.

EXPO

EXPO je šinski spot reflektor umjerenije snage i fokusiranogsvjetlosnog snopa od 36° koji se svojim specifičnim dizajnom četvrtastogaluminijskog kućišta lako uklapa u moderne ambijente. Odlikuje se veomajednostavnom ugradnjom pomoću trostepenog monofaznog šinskog sistema iz našegasortimana. Fleksibilnost se ogleda u sposobnosti zasebne rotacije četvrtastogaluminijskog okvira za 360° po horizontalnoj osi, kao i samog spot reflektorakoji se neovisno može okretati po vertikali za 360°. Takav sistem rotacijeomogućava lako i precizno usmjeravanje svjetlosnog snopa, i predstavlja velikuprednost pri opremanju zahtjevnih interijera i prostora sklonih naknadnoj promjenirasporeda namještaja.

Pogodan je za osvjetljavanje izložbenih prostora,maloprodajnih objekata i svih onih ambijenata gdje je poželjno usmjereno svjetlo.Zbog fleksibilnosti i samog dizajna reflektora, njegova primjena je česta u osvjetljavanjuizloga u prodajnim mjestima i općenito u objektima koji imaju izložbeneprostore. Dizajneri ih rado implementiraju u objekte poput kafića, barova irestorana gdje se uz određen izbor usmjeravanja svjetlosnog snopa postižuželjeni ambijentalni efekti. EXPO reflektor karakterizira značajna svjetlosna ienergetska efikasnost, niska radna temperatura i velika uštede energije, pa seiz tih razloga kupci često odlučuju za ovaj model spot reflektora.

PREMIUM

PREMIUM je šinski spot reflektor A klase i predstavljavrhunski proizvod po dizajnu i učinkovitosti, koji snagom osvjetljenja iuštedom energije daleko prelazi proizvode ovog tipa na tržištu. Suvremenoaluminijsko kućište sa specijalno dizajniranim masivnim hladnjakom osiguravaodlično hlađenje sa izuzetno niskom radnom temperaturom, čime se ostvarujeminimalno opadanje svjetlosnog fluksa tokom godina korištenja i dug vijektrajanja. PREMIUM reflektor je energetski efikasno rješenje za svekompliciranije zahtjeve potrošačkog društva. Najčešće se primjenjuje umaloprodajama i veleprodajama modne industrije, tekstila i sportske opreme,prehrambenim supermarketima, expo centrima. Kućište je dizajnirano tako da sepostigne multifunkcionalnost u primjeni ovog reflektora, pa je vrlo pogodan iza prostore u kojima se prelaze optimalni uvjeti rada i uobičajene ambijentalnetemperature.

Zbog izuzetnog kvaliteta reprodukcije boje ovaj reflektorgarantira postojanost i punoću izloženih artikala u prodajnim i izložbenimprostorima te trgovačkim centrima, naročito kada je u pitanju prehrambenisektor, gdje je neophodno istaknuti kvalitetu i svježinu izloženih namirnica.Zahvaljujući širokom spektru profesionalnih optičkih dodataka za kutove urasponu od 15° do 60 °, postižu se različiti nivoi osvijetljenosti u prostoru idaje naglasak željenim predmetima, čime se stvara ugodan ambijent za oko kupca.Montira se jednostavno pomoću trostepenog monofaznog šinskog sistema. Cjenovnosu na istom nivou sa svojim konkurentima, ali su po performansama daleko ispredzbog čega se klijenti lako odlučuju za ovaj model svjetiljke.

VEGA

Šinski reflektor VEGA predstavlja premium proizvod saizuzetnim karakteristikama. Samo neke od prednosti ovog reflektora su modernodizajnirano kućište od aluminija, usavršen dizajn hladnjaka, niska radnatemperatura, visoka efikasnost, ravnomjerna distribucija svjetla, niskapotrošnja energije i dug vijek trajanja. ovisno o dizajnu osvjetljenja ilispecifičnosti prostora, svjetiljka se isporučuje sa različitim varijantama kutovasvjetlosnog snopa.

Ovaj reflektor, zbog visokog vizualnog komfora, predstavljasavršen izbor za široki spektar objekata kao što su galerije, muzeji, trgovineili bilo koji prostor gdje je potrebno fokusirano osvjetljenje. Njime se možepostići i kontinuirano osvjetljenje ukoliko se postavi linijski pomoću šinskogsistema. VEGA se montira na trostepenu monofaznu šinu sa adapterom što osiguravaposebno uključivanje ili isključivanje tri zasebne grupe svjetiljki, ukoliko jeviše njih montirano na jednom šinskom sistemu.

PRO OPTIK

PRO OPTIK se odlikuje mogućnošću promjene kuta rasipanjasvjetlosti pomoću integriranog optičkog objektiva, gdje se jednostavnimokretanjem svjetlosni snop može podešavati u svakom trenutku u rasponu od 20°do 60°, čime se istovremeno postiže izvrsna kontrola i estetika osvjetljenja.Ovaj reflektor se ističe elegantnim, kompaktnim dizajnom gdje su svi elementiintegrirani u samo kućište, pa se kao takav jednostavno uklapa u suvremeneprostore.Zahvaljujući varijabilnom objektivu izbor kutova rasipanjasvjetlosti nije određen unaprijed definiranim opsegom kuta tipskih odsijača pase time omogućava sofisticirano rješenje osvetljenja prostorija različitihnamjena.

Različiti kutovi pod kojima svjetlost pada utječu na naš doživljajteksture i boje zidova, namještaja i pojedinačno postavljenih predmeta. Igrasvjetlosti i sjene obogaćuje svaki prostor ako je pravilno upotrijebljena izato je od velike važnosti uzeti u obzir cjelokupan koncept osvjetljenja uobjektu.Prednost varijabilnog podešavanja svjetlosnog snopa dajemogućnost naknadnog usmjeravanja svjetlosti ovisno o izmjenama u prostoru, štouz veliku fleksibilnost u smislu rotacije po x i y osi omogućuje bezbroj opcijasvjetlosnih rješenja. Svojim tehničkim karakteristikama pogodan je za primjenuu objektima raznih namjena, najviše u prodajnim i izložbenim te poslovnimprostorima, a često i u knjižarama, knjižnicama, amfiteatrima i konferencijskimsalama, hotelima, prijemnim holovima, itd.

FOKUS

FOKUS je šinski spot reflektor koji predstavlja praktično,prilagodljivo i suvremeno rješenje šinske rasvjete sa mogućnošću rotacije po xi y osi. Tijelo je izrađeno od aluminija sa dvostrukim sistemom hlađenja, akarakterističan je po sitnim otvorima za hlađenje sa prednje strane gdje je svjetlosniizvor, dok je na zadnjoj strani hlađenje omogućeno preko rupičastogaluminijskog poklopca. Kutija za napajanje je horizontalno postavljena u odnosuna samo kućište. Izrađuju se modeli maksimalne snage od 40W sa svjetlosnimsnopom od 24°.

Dizajn ovog reflektora usklađuje stil i funkcionalnost, aidealan je za fokusiranje svjetla na područja stolova za rad i čitanje, umjetničkihdjela, dekorativnih segmenata u prostorijama. Osvjetljenjem koji pruža savršenodopunjava interijer izložbenih prostora, maloprodajnih i ugostiteljskihobjekata, umjetničkih ateljea, prostorija za sportske aktivnosti, wellness centara,kao i stambenih prostora.

COMPACT

COMPACT je šinski spot reflektor koji spaja ideju minimalneforme i maksimalne funkcije. Tijelo reflektora je manjih dimenzija, izrađeno odaluminija sa vidljivim kućištem. Uz ovaj reflektor dostupan je i veliki izborprofesionalne optike (odsijača) za kontroliranje svjetlosnog snopa u rasponu od15° do 60° , što omogućava različite nivoe svjetlosnog naglašavanja elemenata uprostoru. Sistem hlađenja ovih reflektora ovisi o njihovoj snazi: reflektorimanje snage (20W, 30W) hlade se pasivnim putem preko specijalno dizajniranihrebara na zadnjem dijelu reflektora, dok se u model snage 40W ugrađujespecijalna ventilatorska jedinica koja pomaže efikasnijem hlađenju.

Zbog svojih malih dimenzija i širokog izbora kuta rasipanja svjetlosti i snage svjetiljke,ovaj model reflektora je primjenu našao u interijerima gdje nije potrebno vizualnonaglašavati rasvjetna tijela i u onim prostorima opremljenim u minimalističkomstilu. Pogodan je za osvjetljavanje izložbenih prostora i maloprodajnihobjekata, umjetničkih radionica, kozmetičkih salona, ugostiteljskih objekata, asve se češće koristi i u opremanju stambenih prostora.

BASIC ECONOMIC

BASIC ECONOMIC je šinski spot reflektor jednostavnogdizajna, osmišljen tako da funkcionalno ispunjava osnovne potrebe korisnika uzznatnu cjenovnu uštedu. Uzimajući u obzir rastuće cijene energije sa kojima sekorisnici svakodnevno suočavaju, ovaj reflektor predstavlja ekonomičan proizvodza uštedu energije i budžeta, gdje se uz nešto manju reprodukciju boje dobijezadovoljavajuća količina osvjetljenja. Tijelo reflektora izrađeno je odaluminija, a hladnjak je smješten sa zadnje strane kućišta i efektno reguliratj. snižava radnu temperaturu.

BASIC ECONOMIC reflektor se najčešće primjenjujeu manjim prodajnim objektima, izložbenim prostorima, knjižarama, prostorijamaza društvene i rekreativne sportske aktivnosti, holovima i unutrašnjimdvorištima hotela, kafićima i barovima… Svojim karakteristikama apsolutnozadovoljava sve potrebe krajnjih korisnika i predstavlja idealnu zamjenu zamodele spot reflektora višeg cjenovnog ranga.

BASIC HIGH PERFORMANCE

BASIC HIGH PERFORMANCE LED reflektor iz serije BASIC jekompaktan uređaj suvremenog i jednostavnog dizajna sa izuzetno visokimperformansama u reprodukciji svjetla. Tijelo reflektora izrađeno je odaluminija s horizontalno postavljenom kutijom za driver, uz pogodnostjednostavnog vješanja na šinski sistem. Hladnjak je smješten sa zadnje stranekućišta. Izvor svjetlosti ovog spot reflektora je LED čip, s izborom 3 dodatneleće za odabir kuta snopa svjetla od 15°, 24° i 36°.

U odnosu na osnovni model serije BASIC, HIGH PERFORMANCE ima visok indeks reprodukcije boja (CRI), čime su bojerazličitih objekata u prostoru prikazane vjerno i precizno usporedno sprirodnim izvorom svjetlosti. Pored navedenog, odlikuje se izuzetnomenergetskom efikasnošću, omogućava kreiranje raznovrsnih svjetlosnih prikaza uprostoru i stoga je adekvatan za primjenu u okruženjima različite namijenepoput javnih institucija, poslovnih prostora, prodajnih i ugostiteljskihobjekata…

TANK LIGHT

Ugradbeni industrijski raster TANK LIGHT predstavljasvjetiljku čija je prvenstvena namjena osvjetljenje objekata sa visokimkorisnim prostorom. TANK LIGHT pripada grupi modularnih sistema, a ovisno odnamijene i potrebe prostora mogu se spajati 2, 3 ili 4 modula u jedan sistem.Kućište je izrađeno od ekstrudiranog aluminija sa snažnim hladnjakom. Izvorsvjetla čine visoko efikasne LED diode na PCB ploči. Dodatno usmjeravanje sevrši preko visokokvalitetne optike od PMMA materijala.

Ovaj tip reflektora zbogsvog specifičnog dizajna, izdržljivosti i funkcionalnosti nalazi primjenu kakou zatvorenim, tako i u otvorenim prostorima - nadstrešnicama benzinskihstanica, auto salonima, autobusnim stanicama, kao tehničko osvjetljenje, uholovima većih trgovinskih centara i u drugim salama sa velikim visinamastropa. Mogućnosti ove svjetiljke su gotovo neograničene.

THUNDER

Industrijski raster THUNDER predstavlja svjetiljku saširokim mogućnostima primjene u različitim vrstama objekata, kao što suindustrijski objekti, proizvodne hale, skladišta, maloprodajni objekti itd.Ovaj tip reflektora izdvaja se jedinstvenim industrijskim dizajnom, visokomotpornošću i prilagodljivošću danim uvjetima. Kućište je izrađeno odekstrudiranog aluminija s jakim hladnjakom, što omogućuje izradu ove svjetiljkeu većim snagama i niskom radnom temperaturom.

Izvor svjetla je LED dioda visokesnage na PCB ploči. Distribucija svjetlosti se vrši preko visokokvalitetneoptike od PMMA materijala u različitim kutovima. THUNDER može biti montirandirektno na strop, obješen na sajle ili prilagođen danim uvjetima montaže uobjektu. Mogućnosti ove svjetiljke su gotovo neograničene, a od posebnogznačaja je činjenica da održavanje doslovno ne postoji.

THUNDER RF

Industrijski raster sa sistemom upravljanja predstavljanajnoviji proizvod u velikoj ponudi proizvoda tvrtke Flux Technology.Osluškujući i prepoznajući potrebe svojih klijenata, pogotovo uindustrijsko-proizvodnom sektoru, tvrtka je razvila i implementirala sistembežičnog upravljanja svjetiljkama. Osim mogućnosti upravljanja svjetiljkamaputem računala, kontrola je sa ovim sistemom moguća i preko posebno dizajniranekonzole. Konzolom je moguće daljinski upravljati uključivanjem, isključivanjemi regulacijom jačine osvjetljenja svakog pojedinog rastera ili grupe rastera.

Naredbeovog sistema šalju se putem radio frekvencije (RF), te je obavezna međusobnaoptička vidljivost svih svjetiljki. Ovaj proizvod najveću primjenu nalazi uindustrijskim halama, proizvodnim pogonima i vanjskoj rasvjeti, ali sam sistemdaljinskog upravljanja može biti prilagođen i uspješno implementiran i kada sudruge svjetiljke u pitanju, u uvjetima tzv. „open space“-a, odnosno otvorenogprostora. Ovom tehnologijom povećava se i sam opseg upotrebe svjetiljki pa takosvoju primjenu može naći i u uličnoj rasvjeti, većim ugostiteljskim objektima,osvjetljenju okruženja poslovnih objekata, osvjetljenju javnih površina i parkova itd...

LINEA

Linea je svjetiljka koja je našla primjenu u različitimvrstama objekata, za različite namjene. Kućište ove svjetiljke izrađeno je odekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osigurava tehničke uvjeteza izradu iste u većim snagama. Linea ne posjeduje kućište koje ima uloguodsijača za rasprostiranje svjetlosti, već se to vrši preko visokokvalitetne optikeod PMMA materijala u različitim kutovima.

Smatra se multifunkcionalnom lampom,koja je pogodna za osvjetljenje: industrijskih objekata, visoko paletnihskladišta, prodajnih objekata, za linijska osvjetljenja fasada (IP65), i mnogedruge primjene.

LUNA

LED linijska svjetiljka LUNA, zahvaljujući svom izuzetnomdizajnu i prilagodljivosti ima široki spektar primjene u različitim prostorima- poslovnim objektima, školama, servisnim i proizvodnim pogonima, industrijskimhalama, garažama, skladišnim prostorima, hipermarketima, igraonicama, sportskimcentrima, različitim zatvorenim ili natkrivenim prostorima. Kućište svjetiljkeizrađeno je od ekstrudiranog aluminija sa pojačanim hladnjakom što osiguravatehničke uvjete za izradu iste u većim snagama.

Samo kućište svjetiljke sunutrašnje strane ima ulogu odsijača za rasprostiranje svjetlosti. Izvorsvjetla su HI-power diode na trakastim PCB pločama, a ovisno o svrsiosvjetljenja prostora, može imati i visoko kvalitetnu optiku od PMMA materijalaza dodatno usmjeravanje. Svjetiljka može biti montirana direktno na strop,obješena na sajle, ali se sistem vješanja može prilagoditi i datim uvjetima uobjektu. Može biti postavljena kao zasebna svjetiljka ili montirana u nizu ulinijski sistem, a izbor snaga i boje svjetla stvara širok opseg primjene usvakom prostoru.

E27

Žarulje E27 pripadaju LED generaciji žarulja i jedne su odpremium proizvoda kada je kućna rasvjeta u pitanju. Pri proizvodnji ne koristese elektrolitski kondenzatori kao aktivne komponente koji direktno utječu naradni vijek žarulje. U izradi ove žarulje koristi se operacijsko integralnokolo koje je driver. Žarulja sadržava NTC, odnosno, termistorsku zaštitu usebi, gdje se pri povećanju temperature, većoj od dozvoljene, automatski vršismanjenje snage (tzv dimming). Zapravo, pri smanjenju otpornosti, smanjuje se iulazna struja. Na taj način, u potpunosti je riješen problem pregorijevanja LEDdioda koji je uzrok nastanka kvarova kod ostalih proizvođača i do 95%.

Izvor svjetlosti kod žarulje E27 je visokoefikasna LED dioda. Ona predstavlja efikasno rješenje,jer svojom upotrebom štedi i do 90% energije u odnosu na klasičnu. Kućište žaruljeje izrađeno od termoprovodne plastike sa umetnutim aluminijskim hladnjakom,koji osigurava adekvatno hlađenje LED diode i el. komponenti. Na ovaj način suzadovoljeni i sigurnosni uvjeti i hlađenje. Testirani probojni napon kućišta jeveći od 4000V.

T TONG LIFE E27

U želji da tržištu osiguramo žarulje besprijekorne kvaliteteglede efikasnosti i radnog vijeka, razvijena je i plasirana serija T LONG LIFEE 27. Za razliku od konkurentskih proizvoda, PCB sa LED diodama kao izvoromsvjetlosti leži na masivnom aluminijskom hladnjaku koji je fizički odvojenunutar samog kućišta žarulje.

Pored masivnog al. hladnjaka žarulje je osiguranai dodatnom termalnom zaštitom, čime se osigurava najkvalitetnije hlađenje diodai elektronskih komponenti te produžava radni vijek. Pored nesumnjiveefikasnosti, trajnosti I izdržljivosti same žarulje, ovu seriju odlikuje iekonomska isplativost koja je izdvaja u moru proizvoda koji su trenutnozastupljeni.

E14

Žarulje E14 pripadaju LED generaciji žarulja i jedne su odprodavanijih proizvoda kada je kućna rasvjeta u pitanju. Za razliku odkonkurentskih proizvođača, pri proizvodnji se koristi driver sa termalnomzaštitom koji štiti kondenzator od pregrijavanja i time direktno utječe na dužiradni vijek žarulje. Na taj način, riješen je problem pregorijevanja LED diodakoji je uzrok nastanka kvarova kod ostalih proizvođača.

Kućište žaruljeizrađeno je od termoprovodne plastike sa umetnutim aluminijskim hladnjakom kojiosigurava adekvatno hlađenje LED diode i el. komponenti. Izvor svjetlosti kodsijalice E14 je visokoefikasna LED dioda. Ona je izrazito efikasno rješenje jersvojom upotrebom ova žarulja štedi i do 90% energije u odnosu na klasičnu žarulju.

GU10

Žarulje LED GU10 pripadaju LED generaciji žarulja. U svomasortimanu imamo dva tipa ove grupe žarulja namijenjenih dekorativnoj kućnojrasvjeti. Prvi tip žarulje je sa kućištem od termoplastičnog materijala ialuminijskim hladnjakom, dok je drugi tip sa kućištem od aluminija upotpunosti.

Za razliku od konkurentskih proizvođača pri proizvodnji ovesijalice koristi se termalna zaštita LED čipa. Na taj način sprječava sepregorijevanje LED čipa, problem koji pogađa ostale proizvođače. Izvorsvjetlosti kod žarulje GU10 je visokoefikasan LED čip. Ona je izrazito efikasnorješenje jer svojom upotrebom štedi i do 90% energije u odnosu na klasičnužarulju.

LIGHT BOX

LIGHT BOX predstavlja specijalno dizajnirano svjetlosnotijelo čija je primarna namjena isticanje raznih vrsta reklamnih obilježja.Elegantni aluminijski okvir, koji je moguće plastificirati u željenoj boji,prati jednostavan oblik i nenametljivo se stapa sa osvijetljenim ekranom zaprikazivanje. Jednostavnog dizajna čistih linija, LIGHT BOX je kreiran saciljem da se lako uklopi u svaki prostor i da naglasak bude potpuno na reklami,a ne na gabaritu.Svjetlosni izvor su High power diode na PCB trakamapostavljenim po unutrašnjem obodu okvira zbog ravnomjernog osvjetljenja iz svihuglova, a difuzor svjetlosti (svjetlosni ekran) je od PMMA materijala.

Dobro poznate odlike ove vrste difuzora su besprijekornasvjetlosna propustljivost i ujednačeno rasprostiranje svjetlosti, izuzetnamehanička otpornost, kemijska postojanost i otpornost na sunčeve zrake (UVzračenje), a samim tim i dug životni vijek. Najvažnija prednost PMMA materijalaje zaštita od neugodnog blještanja. To je presudna odlika jer je, zbog svojesvrhe, LIGHT BOX često postavljen na prosječnoj visini vidnog polja, pa pogledkorisnika može nesmetano biti usmjeren u pravcu svjetlosnog izvora, u konkretnomprimjeru na promatranje neke reklame ili čitanje teksta sa iste.

Tehnologija patentirana na ovaj način dozvoljava da se istaknu prave boje bez isijavanjaili sjena. Niski troškovi održavanja i rad na niskom naponu, uz velikuenergetsku efikasnost predstavljaju dodatne prednosti pri upotrebi ovogjednostavnog, ali vrlo efektnog proizvoda.U formi vertikalnih reklamnih panela, različitih dimenzija,kvadratnog ili pravokutnog oblika LIGHT BOX svjetiljke mogu biti postavljene nazidovima svakog prostora u kojem postoji potreba za posebnim naglašavanjem iisticanjem određenih natpisa, smjernica, slika, itd.Njihova primjena je široko rasprostranjena u trgovačkimcentrima i svim tipovima prodajnih objekata, restoranima, bankama, sportskimustanovama, kladionicama, salama za prezentacije i kulturnim ustanovama poputkazališta, kina, muzeja, galerija, itd. Veoma često se koriste u medicinskimustanovama i ljekarnama.

BUILD LIGHT X

Fasadni reflektor BUILD LIGHT X predstavlja svjetiljku kojanaglašava vanjsku arhitekturu, kao što su fasade zgrada ili karakterističniurbani prostori. Ova svjetiljka je zasnovana na modularnom sistemu. Sammodularni sistem dozvoljava kreiranje svjetiljki sa različitim snagama ikarakteristikama, ovisno o zahtjevima klijenata. Kućište je izrađeno odekstrudiranog aluminija sa snažnim hladnjakom i niskom radnom temperaturom.

Izvor svjetla je LED dioda visoke snage na PCB ploči. Distribucija svjetlostise vrši preko visokokvalitetne optike od PMMA materijala u različitim kutovima.Fasadni reflektor je patentiran da zagarantirano radi čak i na ekstremnimtemperaturama od -30°C do +45°C. Veoma je otporan na termičke i mehaničkeudare. Završna obrada je izuzetno otporna na atmosferske utjecaje, poput UVzračenja, dok su temperatura boje i efikasnost konstantni.

BUILD LIGHT Y

Nova generacija fasadnih reflektora BUILD LIGHT Y je svjetiljkanamijenjena osvjetljenju vanjske arhitekture, poput fasada ili karakterističnihurbanih prostora. Ova svjetiljka zasnovana je na modularnom sistemu. Na ovajnačin razvili smo svjetiljke različitih dimenzija i snaga, koje prvenstveno oviseo zahtjevima potrošača. Kao izvor svjetlosti, reflektori koriste „SMD on board“tehnologiju. Uz pomoć kvalitetne optike od PMMA materijala, vrši se jasnadistribucija svjetlosti ka željenom mjestu.

BUILD LIGHT Y reflektor montira seuz pomoć multifunkcionalnog rotirajućeg nosača (300°) u vidu konzolnihelemenata, koji omogućava rotaciju svakog elementa nosača, kao i rotaciju svakogmodula pojedinačno (360°) u željenom pravcu. Fasadni reflektor je patentiran dazagarantirano radi čak i na ekstremnim temperaturama, od -30°C do +45°C,otporan je na termičke, mehaničke udare i na UV zračenja. Boja svjetlosti iefikasnost svjetiljke su konstantni, a sve elektronske pasivne komponente moguraditi na temperaturi od +100°C bez ikakvog oštećenja.

URBAN Y

URBAN Y spada u grupu najnovije generacije fasadnihreflektora predviđenih za dekorativno osvjetljenje velikih površina.Specifičnost ovog proizvoda u odnosu na URBAN X je primjena 4 diode RGBW naaluminijskom trakastom profilu, gdje je R=Red, G=Green, B=Blue, W=White.Kombinacijom ove četiri diode osigurava se visoka svjetlosnaefikasnost koja izdvaja ovaj tip Wallwasher svjetiljki sa pretežnom namjenom zaosvjetljenje velikih fasadnih površina, mostova, tvrđava, raznih fontana,vodopada, itd. Odlične performanse optičkih komponenti od PMMA materijalaosiguravaju ravnomjerno rasprostiranje svjetlosti usmjerene u željenom pravcu.

Ovisno od mjesta primjene uz URBAN Y svjetiljku dostupno je nekoliko oblikaupravljača (RF,DMX ili DALI) preko kojih se upravlja svjetlosnim prizorima,izborom boje i intenziteta svjetlosti i stvaranjem željenog svjetlosnog efekta.Dinamika svjetlosnih prizora koje je moguće postići sa ovom svjetiljkomunapređuje prostor i objekte čini vizualno atraktivnijim.Aluminijsko kućište izrađeno po unaprijeđenoj tehnologijiosigurava stabilnu radnu temperaturu i odličnu vodonepropusnu zaštitu IP65, kaoi visok stupanj zaštite na mehaničke udare IK10. Primjena URBAN Y svjetiljke jegotovo neograničena, između ostalog zahvaljujući i fleksibilnim nosačima pomoćukojih je omogućeno lako montiranje i usmjeravanje čak i na nepristupačnimmjestima.

STREET ECO

LED reflektor Street Eco pripada seriji uličnih reflektorakoji predstavljaju idealno rješenje za osvjetljavanje javnih površina, ulica,parkova, puteva i slično. Moderno i elegantno dizajnirano kućište napravljenoje od aluminijske legure lijevane pod pritiskom. Distribucija svjetlosti seizvršava uz pomoć ekscentričnih leća izrađenih od PMMA materijala. Protektor jenapravljen od kvalitetnog kaljenog stakla. Sa visokim stupnjem otpornosti namehaničke udare (min IK) 08 kao i visokim stupnjem zaštite na vodonepropusnost(min IP 65), ovaj ulični LED reflektor predstavlja odličan izbor svjetiljke zavanjsku rasvjetu.

Radna temperatura iznosi od -30 °C do +50 °C. Postavljanje svjetiljke se vrši montažom na stup, a zahvaljujući optimiziranoj distribuciji svjetlostiomogućeno je postavljanje na velikim razmacima. Sa svim svojim navedenimkarakteristikama u pogledu kvalitete, trajnosti, otpornosti i energetskeefikasnosti, ova grupa svjetiljki predstavlja pravi izbor za javnu rasvjetu.

STREET HIGH POWER

LED reflektor Street High Power je predstavnik novegeneracije visoko kvalitenih svjetiljki iz grupe ulične rasvjete koja jepokazala izuzetnu stabilnost i izdržljivost u najekstremnijim vremenskim uvjetima.Kućište svjetiljke je napravljeno od aluminijske legure lijevane pod pritiskom.Distribucija svjetlosti se izvršava uz pomoć ekscentričnih leća izrađenih odPMMA materijala sa protektorom od kaljenog stakla. Visok stepen otpornosti namehaničke udare i visok stepen zaštite na vodonepropusnost su karakteristikekoje ovaj ulični reflektor ističe u prvi plan pri odabiru svjetiljki za javnurasvjetu.

Radna temperatura iznosi od -30 °C do +50 °C. Postavljanje svjetiljkese vrši montažom na stup, a zahvaljujući optimiziranoj distribuciji svjetlosti omogućenoje postavljanje na velikim razmacima. Sa svim svojim navedenim karakteristikamau pogledu kvalitete, trajnosti, otpornosti i energetske efikasnosti, ova grupasvjetiljki predstavlja savršen izbor za osvjetljavanje javnih površina, ulica,parkova, puteva i sl.